Telefoonnummer:
023 5616364
Telefoonnummer: 023 5616364

Assistentie en praktijkondersteuner S / GGZ


De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Vragen over herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Nuchter suikercontrole
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Vaccinaties
 • Verstrekken van informatiefolders
 • Doppler / Enkelarm index


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 12:00uur.

De praktijkondersteuner somatiek oftewel POH S is een speciaal opgeleide assistente of verpleegkundige, die een bepaalde medische doelgroep behandelt (o.a. suikerziekte, astma, COPD, hoge bloeddruk en CVRM). De behandeling gebeurt altijd in nauwe samenwerking met uw huisarts. Een afspraak bij de POH kunt u maken via de assistente.

De praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg oftwel POH GGZ. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is een verpleegkundige met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

U kunt bij de POH-GGZ terecht voor klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld:
-spanning
-angst, nervositeit
-somberheid
-slaapproblemen (zonder medische oorzaak)
-moeite of ongemak in de omgang met anderen
-ingrijpende levensgebeurtenissen (of een opeenstapeling van)
-middelenmisbruik

Maar ook voor:
-U heeft "behoefte aan iets", maar weet nog niet goed "de vinger op de zere plek te leggen",
-U twijfelt of U wel/geen psychologische hulp wilt/nodig hebt
-U bent er al uit, maar weet niet zo goed waar U de verdere hulp kunt vinden
-U wilt informatie/tips over psychische klachten of wegens aanpassing aan een nieuwe situatie

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 45 min. Na dit gesprek zit U nergens aan vast, sommigen komen één keer, anderen eerst wekelijks of soms 3 keer per jaar. Deze zorgverlening kost U niets!